تولید کنندگان پودر پوسته نارگیل tamil nadu

غذاهای هندی Indian cuisine Wikipedia غذاهای هندی Indian cuisine Wikipedia

غذاهای هندی Indian cuisine Wikipedia

غذاهای هندی از انواع غذاهای محلی و سنتی بومی تشکیل شده است شبه قاره هند . با توجه به تنوع در خاک ، آب و هوا ، فرهنگ ، اقوام و مشاغل ، این غذاها بسیار متفاوت هستند و از ادویه ، گیاهان ، سبزیجات و میوه .

تکنولوژی روغن | آذر ۱۳۹۱ تکنولوژی روغن | آذر ۱۳۹۱

تکنولوژی روغن | آذر ۱۳۹۱

دانشگاههای tamil nadu agricultural university درکشورهندوستان و monterrey tech در مکزیکو با همکاری یکدیگر عنصرغیر سمی وبسیار ریز در حد نانومتر را در آزمایشگاهای خود تولید نموده اند که میتواند در مزارع برای ازبین بردن گیاهان مضر از آن بنحو ...

معنی مرحوم بهمنیار | پارسی ویکی معنی مرحوم بهمنیار | پارسی ویکی

معنی مرحوم بهمنیار | پارسی ویکی

"مرحوم بهمنیار استاد فقید دانشگاه رحمه اللّه هفده سال پیش الأبنیة عن حقائق الأدویة (روضة الأنس و منفعة النفس) موفق الدین ابو منصور علی الهروی را با نوشتن حواشی و تعلیقاتی برای چاپ توسط انتشارات دانشگاه تهران آماده و ...